Home
People
Adı ve Soyadı Ofis No Email Adresi Ofis Telefonu İlgi Alanları
Prof.Dr.Aydan TURANLI B4-310 turanliay@itu.edu.tr 0 (212) 2857307 Dil felsefesi, teknoloji ve bilim felsefesi, estetik
Prof.Dr.Aytekin ÇÖKELEZ B4-311 cokelez@itu.edu.tr 0 (212) 2853436 Bilim ve teknoloji tarihi, fen bilimleri eğitimi, mühendislik eğitimi, bilimin popülerleşmesi, bilimin doğası
Prof.Dr.Burçkin DAL B4-308 dalbu@itu.edu.tr 0 (212) 2857306 Eğitim (öğrenci & kampüs) i̇şletim ve geliştirme sistemi sürdürülebilir kalkınma yer bilimleri & doğal afet eğitimi bilim ve teknoloji tarihinin eğitim sistemlerinde kullanımı
Prof.Dr.Cüneyd OKAY B4-316 okayc@itu.edu.tr 0 (212) 2857299
Prof.Dr.Gürcan KOÇAN B4-320 kocan@itu.edu.tr 0 (212) 2857277 Siyaset düşüncesi ve siyaset teorisi ahlak felsefesi ve toplum teorisi demokrasi yurttaşlık
Prof.Dr.Tuncay ZORLU B4-309 zorlu@itu.edu.tr 0 (212) 2857276 Osmanlı bilim ve teknoloji tarihi Osmanlı denizcilik ve askeri tarihi Osmanlı tıbbı Osmanlı kurumsal tarihi
Doç.Dr.Aslı ÖĞÜT ERBİL B4-312 asli.erbil@itu.edu.tr 0 (212) 2857296 Çevre sosyolojisi, çevre politikası, kent politika ve sosyolojisi, kent ve çevre planlama kuram ve politikası
Doç.Dr.Ayşe Zeynep AKALIN ÖZDEMİR B4-314 aakalin@itu.edu.tr 0 (212) 2857298 Feminist teori , emek ve öznellik, küreselleşme ve i̇mparatorluk, hizmet sektörü, beden, göçün kadınsılaşması
Doç.Dr. Burcu KURT B4-307 burcukurt@itu.edu.tr Irak, İran ve Basra Körfezi özelinde ortadoğu tarihi, sosyo-ekonomik tarih, sanayi tarihi, denizcilik tarihi, askeri tarih
Doç.Dr.Doğan GÜRPINAR B4-318 dogangr@gmail.com Modern Türkiye'de i̇deolojiler Türk milliyetçiliği tanzimat sonrası Osmanlı entelektüel tarihi modern Türkiye entelektüel tarihi Türkiye'de tarihyazımı ve tarihi
Doç.Dr. Ebru YETİŞKİN yetiskin@itu.edu.tr Bilim ve teknoloji sosyolojisi i̇letişim sosyolojisi postkolonyal düşünce ve maduniyet çağdaş sanat eleştirisi sinema, video ve yeni medya sanatı
Doç.Dr.Elvan GÜLÖKSÜZ B4-307 guloksuz@itu.edu.tr 0 (212) 2857274 Şehir çalışmaları mülkiyet hakları doğal kaynakların kullanımı
Doç.Dr.Fatih ÖZBAY B4-304 ozbayf@itu.edu.tr 0 (212) 2857267 Rus dış politikası Türk-rus i̇lişkileri kafkasya ve orta asya Türk dış politikası
Doç.Dr.Geoff BOVE B4-302 geoffrey.bowe@gmail.com İlkçağ felsefesi felsefe tarihi siyaset felsefesi
Doç.Dr.Umut UZER B4-321 uuzer@itu.edu.tr Türk dış politikası Türk milliyetçiliği arap-i̇srail i̇htilafı orta doğu ve kafkasya'da kimlik uluslararası i̇lişkiler teorileri
Yard.Doç.Dr.Barry STOCKER B4-322 barry.stocker@itu.edu.tr 0 (212) 2857314 Felsefe tarihi, kıta avrupa felsefesi, siyaset teorisi, etik, estetik, felsefe ve edebiyat, entelektüel ve kültürel tarih, sosyal teori ve siyasal ekonomi
Yard.Doç.Dr.Giovanni Filippo MION B4-306 gmion22@gmail.com Dil felsefesi epistemoloji din felsefesi mantık
Yard.Doç.Dr.Fatma SEL TURHAN B4-316 turhanf@itu.edu.tr
Yard. Doç. Dr. Jan KANDİYALİ B4-322 j.kandiyali@gmail.com 0 (212) 2857314 Politik düşünce tarihi (özellikle marx) etik çağdaş siyaset felsefesi
Yard.Doç.Dr. Mehmet Ali DOĞAN B4-304 malidogan@yahoo.com 0 (212) 2857267 Ortadoğu’da misyonerlik faaliyetleri modern Türkiye tarihi
Yard.Doç.Dr.Ayşe SERDAR B4-305 aserdar@itu.edu.tr
Yard.Doç.Dr.Emine Aslı ÇALKIVİK B4-303 acalkivik@itu.edu.tr 0 (212) 2856869 Uluslararası siyaset teorisi uluslararası güvenlik siyasi ve sosyal düşüncede güç ve şiddet bilgi üretimi siyaseti
Dr. Özlem Yılmaz B4-319 yilmazozlem2011@gmail.com Epistemoloji, bilim felsefesi, biyoloji felsefesi, biyoetik 
Yard.Doç.Dr.Kerem EKSEN B4-306 keremeksen@yahoo.com Normatif etik etik tarihi siyaset felsefesi sanat felsefesi
Yard. Doç. Dr. Hasan Karataş B4-321 hasankaratas@itu.edu.tr Erken modern bilginin sosyal tarihi dini nitelikli gruplar ve i̇lişki ağları anadolu tarihi ve tarihyazimi Osmanlı şehir tarihi
Yard.Doç.Dr.Sevil Hatice BALTALI TIRPAN B4-303 sbaltali@itu.edu.tr 0 (212) 2856869 Geçmiş dönem ve kültürel miras politikaları, yerel geçmiş algıları, kültürel miras, alan/mekan, materyalite, bellek ve zaman, arkeoloji etnografyası, antropolojik ve arkeolojik teori tarihi, kültür teorisi, mimari ve sembolizm, rituel mekanlar, hane antropolojisi ve arkeolojisi, anadolu medeniyetleri
Öğr.Gör.Dr.Emin ALPER B4-305 alperemin@hotmail.com
Öğr.Gör.Dr.Özge ATALAY ÇELİK B4-319 atalay.ozge@gmail.com Kent sosyolojisi, sosyal politika, toplumsal cinsiyet
Öğr.Gör.Dr.Stefo BENLİSOY B4-305 benlisoy@itu.edu.tr
Öğr.Gör.Dr.Mustafa İNCE B4-311 incemu@itu.edu.tr 0 (212) 2856832
Araş.Gör.Aykut Tunç KILIÇ B4-313 aykutkilic@gmail.com 0 (212) 2856832
Araş.Gör.Damla DÖNMEZ B4-313 donmezdamla@yahoo.com 0 (212) 2856832 Çevre felsefesi, hint felsefesi, estetik
Araş.Gör.Melis Merih KILIÇ B4-313 meliskilic@mynet.com 0 (212) 2856832 Dans ve toplumsal cinsiyet rolleri iletişim çalışmaları mutluluk sosyolojisi